Трудове право < Повернутися до послуг

Ні для кого не є секретом що існуюче трудове законодавство не відповідає вимогам сьогодення. Україна до цього часу користується Кодексом законів про працю Української РСР, іншими підзаконними нормативними актами, відомчими інструкціями, вимоги яких вже давно є застарілими і наразі не можуть ефективно та  повною мірою захистити   права та інтереси як роботодавців так і найманих працівників, а також регулювати відносини між ними. Роз’яснення Пленумів Верховного Суду з питань застосування трудового законодавства також здебільшого датовані 90-ми роками ХХ століття.

 Така певного роду «постійність та затримка у розвитку» трудового законодавства, на наш погляд, негативно позначається на інвестиційній привабливості української економіки, стримуючи зростання робочих місць, в якому так зацікавлена Україна. Пояснення цьому доволі просте і навіть тривіальне. Відсутність законодавчо закріпленого балансу у взаємовідносинах працівник-роботодавець, нормативно передбачене панування інтересів працівника, доволі складна процедура оформлення додаткових дозвільних документів на працівників-іноземців  відлякує потенційного інвестора, змушуючи його шукати більш ліберальних умов ведення бізнесу в інших юрисдикціях.

 Трудове право одна з ключових практик АК «Правочин», яку ми розвивали з моменту заснування компанії і продовжуємо цей динамічний процес донині, розширюючи перелік наших послуг та вдосконалюючи їх. За цей час наші фахівці набули значного досвіду в консультуванні клієнтів з питань трудового законодавства, укладення, зміни та розірвання трудових договорів, розробки та правового супроводу процесу укладення  трудових договорів (контрактів), отримання дозволів на працевлаштування, проведення узгоджувальних переговорів між робітником та роботодавцем, представництва інтересів клієнта при розгляді трудових спорів в судах.

 Надаючи комплексну правову допомогу з питань трудового права АК «Правочин» завжди намагається запобігти виникненню проблем в майбутньому, рекомендуючи нашим клієнтам оптимальні та раціональні рішення, практична реалізація яких сприятиме налагодженню конструктивних відносин між робітником та роботодавцем.

Послуги:

Консультування клієнтів з проблемних питань застосування трудового законодавства, підготовка юридичних висновків та меморандумів

- Підготовка та узгодження проектів контрактів з керівниками підприємств

- Підготовка та реєстрація колективних трудових договорів

- Розробка проектів та узгодження внутрішніх документів підприємства (правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи, тощо)

- Юридичний аудит стану трудових відносин на підприємстві

- Представництво інтересів клієнтів в процесі досудового вирішення трудового спору;

- Представництво інтересів роботодавців та найманих працівників у трудових спорах в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції;

Останні проекти:

- Представництво інтересів ТОВ «Ферреро Україна» у трудовому спорі за позовом колишнього співробітника про стягнення додаткових витрат;

- Представництво інтересів керівника одного з найбільших постачальників виробів медичного призначення за позовом про поновлення на роботі;

- Надання консультацій керівництву Броварського заводу порошкової металургії з питань вивільнення співробітників,

- Консультування великого імпортера німецьких автонавантажувачів компанії «Ліфтек» з питань укладення та розірвання трудових договорів.